HOTELKAMERNatuur is een levens veranderende ervaring. Zelfs in kleine mate kan het effect hebben op onze gevoelens. Het heeft de kracht om te dirigeren waar we bouwen, hoe we bouwen en hoe we de wereld om ons heen ervaren. Maar eten, drinken, wonen, werken en recreëren mogen niet ten koste gaan van het milieu. We moeten streven naar een ​​positieve bijdrage aan de samenleving en de aarde.

Binnen de hotelkamer wordt het bewustzijn van hoe menselijke activiteiten invloed hebben op de omgeving uitgelicht doormiddel van de thema woorden; verrassing, oerkracht, tijdelijkheid en eeuwigheid. In de routing, materialisering en licht inval wil ik een natuurlijk tijdverloop uit lichten.