STILTE VORMT‘Stilte staat hoog in het vaandel van onze cultuur. Het muziekstuk “Four Walls” van John Cage is binnen de muziek een spirituele drager van stilte. Deze statische herhalingen dragen bij aan een beknellende sfeer en nodigt de luisteraar uit op onderzoek te gaan in zijn eigen gedachten. Door de tijd als indicatie te gebruiken wordt de ruimte gevormd naarmate de stiltes in het muziekstuk aanhouden. Zo vormen de stiltes de ruimte.’
Het 'Stilte vormt' is een versmelting van mijn interpretatie op “Four Walls”, de gestelde eisen (De kavel grote is 4 bij 4 meter en er mag maximaal 15 meter hoog worden gebouwd) en mijn visie op duurzaam bouwen. Om zo in alles een inspiratiebron te zijn voor de artiest.